کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی چاپ هشتم

ارسال در تاریخ : ۹۷/۱۰/۱۹      تعداد بازدید : 3000

کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی چاپ هشتم

تعداد صفحات:466 صفحه

نویسنده: مهندس امیرحسین جعفرپناه 

نوع چاپ: تمامی رنگی

چاپ هفتم تمام شد  چاپ هشتم پیش فروشش 30 شهریور میباشد

 

 

مقایسه محصول

توضیحات

کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی

جشنواره ی فروش کتاب های مهندسی و نرم افزار 

بخش اول – تعابیر و اصطلاحات پرکاربرد

 • تفاوت قوانین شهرداری و مقررات ملی
 • کاربری
 • تصرف
 • بار تصرف
 • زیر زمین
 • طبقه همکف
 • پیلوت
 • طبقه
 • خیابان
 • طبقه خیابان
 • معبر عمومی
 • تراز تخلیه
 • بخش دوم – پلاک ها و گروه های ساختمانی
  • گام های اولیه
  • شناخت جهت قرارگیری ساختمان ها
  • اهمیت نوع جهت گیری ساختمان
  • جهت گیری ساختمان های دو نبش (جهت گیری ترکیبی)
  • انواع جهت گیری های ترکیبی
  • حالت های غلط انداز زمین
  • سطح اشغال و درصد مجاز ساخت و ساز
  • تراکم مجاز و تعداد طبقات
  • گروه بندی کلی ساختمان ها بر اساس موقعیت قرارگیری
  • گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و نحوه ی قرارگیری در زمین

  بخش سوم – تراز مبنا و ارتفاع ساختمان

  • مبنای محاسبه‌ی ارتفاع ساختمان‌ها (1)
  • روش محاسبه تراز متوسط کف معبرِ شیبدار
  • روش محاسبه ارتفاع ساختمان
  • ارتفاع مجاز ساختمان در گروه‌های ساختمانی
  • مبنای محاسبه ی ارتفاع ساختمان ها (با توجه به جدول صفحه ی قبل)
  • مبنای محاسبه تعداد طبقات
  • درز انقطاع و تعریف آن
  • تعیین جداره قرارگیری درز انقطاع
  • مبنای محاسبه درز انقطاع و فرمول آن
  • مثال برای موضوع درز انقطاع

  بخش چهارم – توقفگاه ها

  • الزامات طراحی پارکینگ و توقفگاه ها
  • تعریف توقفگاه و انواع آن
  • گروه بندی توقفگاه ها یا همان پارکینگ ها بر اساس تعداد ظرفیت
  • 1) تعیین مکان و تعداد درب ورودی سواره
  • 2) ارتفاعِ آزادِ دربِ پارکینگ
  • 3) حداقل پهنای معبر ورودی و شیبراه در توقفگاه ها
  • 4) ارتفاع مجاز پارکینگ ها
  • 5) ابعاد لازم برای تردد خودروها در پارکینگ
  • 6) ابعاد محل پارک خودروها
  • 7) ابعاد الزامی محل پارک خودروها در پارکینگ (دو طرف ستون – باز)
  • 8) ابعاد الزامی محل پارک خودروها در پارکینگ (یک طرف یا دو طرف مانع)
  • 9)  پارکِ طولی و پشت سرهم
  • 10) پارک مزاحم
  • 11) تفکیک فضای عبور ماشین از عابرین پیاده در پارکینگ
  • 12) نکات بسیار مهم در طراحی  پارکینگ ها مطابق با مبحث 4

  بخش پنجم – شیبراه و رمپ

  • شیبراه و الزامات آن (توضیحات کلی)
  • تعریف شیبراه
  • نوع ارتباط سواره از حیاط به پارکینگِ منفی یا پیلوت
  • انواع رمپ (شیبراه) از نظر شکل ترسیم
  • ترسیم  فنی شیبراه (جزئیات ترسیمی ، جهت رمپ و …)
  • انواع حالت های ترکیبی رمپ های مستقیم با فضای گردش
  • تاکیدات مجدد در طراحی رمپ (مستقیم و منحنی)
  • انواع حالت های ترکیبی رمپ های مستقیم و چرخشی باهم
  • انواع حالتهای ترکیبی رمپهای چرخشی و مستقیم با فضای گردش
  • در ترکیب رمپ منحنی با فضای گردش دقت کنید!
  • ترکیب های صحیحِ رمپ های منحنی با فضای گردش
  • حداکثر میزان شیب  مجاز رمپ خودروها در توقفگاه ها
  • حداکثر میزان شیب رمپ خودروها در توقفگا های روباز (متوسط و بزرگِ خصوصی)
  • حداقل عرض مجاز رمپ در توقفگاه ها
  • فرمول محاسبه طولِ رمپ های مستقیم (مستقیم، L شکل)
  • مثال شماره 1 ) محاسبه طولِ رمپ مستقیم (شیب 17 درصد)
  • مثال شماره 2 ) محاسبه طولِ رمپ مستقیم (شیب 15 درصد)
  • حالت نمایشی رمپ منحنی و جزئیات آن
  • فرمول محاسبه طولِ رمپ های منحنی (ربع دایره یا همان گردشی و چرخشی)
  • چه زمانی بایستی رمپ منحنی را با رمپ مستقیم ترکیب کنیم؟!
  • مراحل تئوری وار برای محاسبه طول رمپ  ترکیبی (ربع دایره + رمپ مستقیم)
  • مثال شماره 3 ) محاسبه طولِ رمپ ترکیبی ( رمپ منحنی + رمپ مستقیم با شیب 17 درصد)
  • مثال شماره 4 ) محاسبه طولِ رمپ ترکیبی ( رمپ منحنی + رمپ مستقیم با شیب 15 درصد)
  • طول غیر سرگیر و ارتفاع آزاد برای حرکت ماشین
  • الزامات سرگیری و ارتفاع ازاد
  • مثال شماره 5) محاسبه طول غیر سرگیر (شیب 17 درصد)
  • مثال شماره 6) محاسبه طول غیر سرگیر (شیب 15 درصد)
  • دلیل جداسازی قطاعی از رمپِ منحنی (ربع دایره)
  • فرمول محاسبه زاویه، طول طی شده و سرگیر در رمپ منحنی (ربع دایره)
  • جداسازی طول سرگیری و رمپ، از روی رمپ ربع دایره (90 درجه)
  • نمایش صحیحِ مکانِ سرگیر رمپ، در پلان همکف و اول
  • حدِ مجاز غیر سرگیر در رمپ های دارای STOP (فضای گردش)
  • آبرو (کانیو)، جهت رمپ و هاشورهای آن
  • صحت سنجی دقیق فرمول های مرتبط با رمپ
  • ترسیم فنی در رمپ های ال شکل
  • محاسبه کد ارتفاعی فضای گردش در رمپ های ال شکل
  • از کجا شروع کنیم؟!
  • تحلیل کنید! در تمامی شرایط زندگی تحلیل کنید و بعد اقدام کنید!
  • تحلیل و بررسی شرایط و شناخت ویژگی های سایت
  • طراحی از پیدا کردن تراز مبنا شروع می شود!
  • برترین تکنیک برای پیدا کردن کد طبقه همکف و تراز مبنا (حل آزمون مهر 96)
  • مسئله 2) پیدا کردن تراز همکف در آزمون آذر 92
  • مسئله 3) پیدا کردن تراز همکف در آزمون اسفند 91
  • محاسبه طول رمپ خودرو در زمین های شیبدار
  • محاسبه طول رمپ در زمین های شیبدار (هر دو سرضلع در یک کد ارتفاعی)
  • محاسبه طول رمپ در زمین های شیبدار (هر دو سرضلع کدهای ارتفاعی متفاوت)
  • حالت های محاسباتی تراز مبنا (در زمین های دارای درصد شیب)
  • انواع حالتهای تراز مبنا در زمین های شیبدار
  • مراحل پیدا کردن تراز مبنا تا محاسبه طول رمپ  در زمین های شیبدار (طول + درصد شیب)
  • مثال یک) نقطه مبنا در زمین شیبدار – آزمون اسفند 95
  • مثال دو) نقطه مبنا در زمین شیبدار – آزمون بهمن 97 (بدون دسترسی به حیاط)
  • جداول مهم در مبحث پارکینگ و رمپ

  بخش ششم – ضوابط حریق و خروج

  • ضوابط حریق و خروج
  • تعریف واژه ” تصرف های مسکونی” و گروه های ” م “
  • ضوابط حریق و خروج ویژه واحد های مسکونی
  • تعریف راه خروج و بخش های تشکیل دهنده آن
  • تعداد پلکان خروج (پلکان ایمن شده)
  • تعداد راه های خروج برای پارکینگ ها
  • فاصله دو راه خروج از هم
  • حداکثر فاصله نقاط داخل اتاق ها تا راهروی دسترس خروج
  • تخلیه خروج
  • در و پنجره آتش و الزامات آنها
  • نوع و جهت بازشدن درب های خروج
  • ورود مستقیم واحد ها به راه پله
  • ترسیم فنی و نمایش بحث حریق و راه خروج

بخش هفتم – پلکان و الزامات آن

  • طراحی پله و شناخت جزئیات آن
  • انواع پلکان از نظر ظاهر
  1. پلکان مستقیم – پلکان یک طرفه
  2. پلکان ال شکل
  3. پلکان دو طرفه با 2 بازو و پاگرد ½ گردش
  4. پلکان دو طرفه با 3 بازو و پاگرد و ½ گردش
  5. پله دو طرفه با 3 و 4 بازو
  6. پلکان 3 طرفه
  7. پلکان 4 چهار طرفه
  8. پلکان قوسی ( پلکان گرد با چشم پله باز )
  9. پلکان مارپیج (پله پیج ستون دار)
  10. پلکان های ½ و ¼ گردش بدون پاگرد
  11. پلکان طرح قیچی
  • اصطلاحات پرکاربرد – دستگاه پله
  • اجزا تشکیل دهنده پله ها
  • قوانین طراحی پله – عرض مفید پله ها و چشم پله
  • چشم پله
  • عرض و شعاع پاگرد
  • الزامات تعیین شده برای عرض و شعاع پاگرد
  • سازه پله و شانه گیر شدن تیرها
  • 3 راه حل برای رفع شانه گیری تیرها
  • ستون گذاری دستگاه پله – عناصر سازه ای
  • ستون گذاری دستگاه پله – نمایش اختلال توسط تیر پاگرد میانی
  • ستون گذاری دستگاه پله – حالت های غلط ستون گذاری
  • ستون گذاری دستگاه پله – حالت های صحیح ستون گذاری
  • صحیح ترین حالت های پیشنهادی برای ستون گذاری دستگاه پله
  • ابعاد الزامی پله – ارتفاع، عمق و تعداد پله ها
  • تاکیدات در محاسبه تعداد پله ها
  • جریان یک سانتیمتر اختلاف ارتفاع مجاز چیست؟
  • ارتفاع غیر سرگیر پله
  • حداکثر ارتفاع بین دو تراز افقی
  • شمارش و شماره گذاری پله ها
  • پیشانی پله و نحوه نمایش آن روی کف پله ها
  • ترسیم فنی پلکان و راه خروج
  • ترسیم فنی پله – نقطه شروع + مسیرحرکتی پله
  • خط برش پله (Cut Line)
  • نمایش و ترسیم صحیح خط برش پله در پلان ها
  • تعیین مکان دقیق خط برش پله
  • ترسیم فنی پله – کات لاین (خط برش برش پله)
  • ترسیم فنی پله – تعیین نوع درب خروج
  • ترسیم فنی پله – کد ارتفاعی
  • ترسیم فنی پله – تعیین نوع جدارهای دستگاه پله
  • ترسیم فنی صحیح و استانداردهای پیشنهادی ترسیم پله
  • نرده و حفاظ در دستگاه پله
  • اتاقک خرپشته و راه پله
  • مکان پیشنهادی برای قرارگیری دستگاه پله در پلان
  1. استقرار در یک سوم طولی یا عرضی پلان
  2. استقرار در یکی از چهار گوشه سایت پلان
  3. استقرار در وسط مرکز پلان
  4. استقرار در وسط پلان، چسبیده به جدارهای سایت

بخش هشتم – آسانسور و الزامات آن

  • آسانسور و ربط آن به طراحی
  • در طراحی کدام ساختمانها، باید آسانسور در تعبیه گردد؟
  • طبقه بندی آسانسورها
  • تعداد و نوع آسانسورها در آزمون طراحی نظام مهندسی
  • انواع آسانسور، مزایا و معایب آنها
  • اجزا تشکیل دهنده آسانسور (تعریف و ابعاد)
  1. کابین و درب آسانسور
  • ابعاد کابین آسانسورها و درب های آن
  1. چاه و چاهک آسانسور
  • ابعاد چاه و چاهک آسانسور
  1. موتورخانه و بالاسری
  • حداقل ارتفاعی که کابین می تواند طی کند چقدر است؟
  • نکته ویژه آزمون طراحی
  • حداقل ابعاد راهرو و لابی ویژه آسانسور
  • حداقل عمق راهرو برای آسانسور تک و دستگاه پله
  • حداقل عمق راهرو برای آسانسورهای گروهی
  • الزامات حریق – آسانسور
  • حالت های صحیح قرارگیری آسانسور در کنار قفسه پله
  • نمایش موتورخانه در پلان بام سازی

بخش نهم – دسته بندی فضاها

  • دسته بندی کلی فضاها در یک ساختمان
  • اصول کلی طراحی و جانمایی فضاهای داخلی
  • جهت گیری فضاهای مسکونی و اولویت بندی نورها
  • دسته بندی واحدهای مسکونی و مساحت آنها

بخش دهم .. فضای ورودی

 • الزامات فضای ورودی – (فضای بین معبر و ورودی اصلی)
 • فضای ورودی – قبل از ورود به داخل
 • لابی اصلی ساختمان
 • الزامات فضای ورودی ساختمان – بعد از درب ورودی واحد
 • ابعاد درب ورودی اصلی – درب واحد

بخش یازدهم – فضاهای اقامتی

 • فضای اقامتی و الزامات آن
 • ابعاد حداقلی فضاهای اقامتی
 • ابعاد کمدهای ثابت
 • ابعاد و الزامات فضای نشیمن (اقامتی)
 • مبلمان فضاها (اقامتی و …)
 • ارتباط و دسترسی به اتاق های مستقل
 • حداقل پهنای لازم برای راهروهای داخلی و خارجی و مشترک
 • ارتفاع فضاها (ورودی، اقامتی و آزاد و…)
 • ابعاد پنجره در فضاهای اقامتی
 • O.K.B پنجره (دست انداز یا همان جان پناه)

خش دوازدهم – میان طبقه و فضای اشتغال

 • میان طبقه (از تعریف تا الزامات)
 • مساحت میان طبقه
 • ارتفاع میان طبقه
 • فضای اشتغال (تجاری)

بخش سیزدهم – فضای آشپزخانه و پخت و پز

 • فضای آشپزخانه از تعریف تا الزامات
 • حداقل مساحت و الزامات آشپزخانه های  باز (اوپن)
 • حداقل مساحت و الزامات آشپزخانه های مستقل
 • حداقل مساحت و الزامات آشپزخانه های دیواری
 • نورگیری و تهویه آشپزخانه دیواری
 • الزامات نورگیری برای تمامی آشپزخانه ها
 • مثلث کار آشپزخانه و مکان عناصر اصلی آشپزخانه
 • ابعاد و اندازه های اجرایی کابینت ها در آشپزخانه

بخش چهاردهم – فضاهای بهداشتی

 • الزامات طراحی فضاهای بهداشتی (حمام و توالت یا همان مستراح)
 • ابعاد سرویس های بهداشتی (توالت و حمام)
 • دسترسی و جانمایی توالت
 • الزامات طراحی حمام
 • جانمایی حمام در پلان
 • ارتفاع کف تا زیر سقف در فضاهای بهداشتی
 • نورگیری فضاهای بهداشتی

بخش پانزدهم – داکت و تهویه مصنوعی

 • داکت چیست؟
 • جانمایی و دسته بندی داکت ها
 • نماد ترسیمی داکت در پلان
 • ابعاد پیشنهادی داکت
 • الزامات طراحی داکت  تهویه
 • تغییر مسیر داکت های فاضلاب
 • نکات ستون گذاری و تاثیر آنها بر داکت
 • مشخصات واحد مسکونی – مساحت کمتر از 75 متر مربع
 • مشخصات واحد مسکونی – مساحت 75 مترمربع و بیشتر

بخش شانزدهم – فضاهای باز و نیمه باز

 • فضاهای باز و نیمه باز
 • جانمایی نورگیرها در فضاهای اقامتی و شرایط آن
 • حیاط بیرونی، تعریف و الزامات
 • حیاط خلوت
 • حداقل عرض حیاط خلوت
 • پاسیو (فضای باز – حیاط داخلی)
 • تفاوت پاسیو و حیاط خلوت
 • حداکثر عمق نورگیری فضاها
 • کاربرد عمق نورگیری
 • تعیین مکان تقریبی پاسیو
 • فاکتورهای تغییر دهنده ابعاد پاسیو
 • حداقل مساحت پاسیو
 • ابعاد پاسیو – تامین نور دو فضای اصلی
 • ابعاد پاسیو – تامین نور فضای اصلی – فرعی
 • ابعاد پاسیو – تامین نور دو فضای فرعی
 • ابعاد پاسیو – تامین نور یک فضای اصلی
 • ابعاد پاسیو – تامین نور یک فضای فرعی
 • فاصله پنجره های همجوار در یک پاسیو
 • پیشروی  در پاسیو (فضاها و ستون گذاری)
 • فرم ظاهری پاسیو در طبقات
 • پاسیو و نوردهی به پارکینگ
 • پوشش پاسیو
 • ترسیم فنی پاسیو در پلان بام
 • گودال باغچه (فضای باز – حیاط داخلی)
 • حیاط مرکزی (فضای باز – حیاط داخلی)
 • حریم فضای باز نسبت به معبر عمومی
 • فضاهای نیمه باز
 • بالکن (فضای نیمه باز)
 • بالکن کم عرض (فضای نیمه باز)
 • مهتابی یا تراس (فضای نیمه باز)
 • ایوان (فضای نیمه باز)
 • عمق (عرض) ایوان
 • معرفی مجرای خارجی نور و هوا
 • الزامات اجرایی و ترسیمی مجرای خارجی نور و هوا
 • جداول الزامات نور و هوا و محدودیت های الزامی فضاها

بخش هفدهم – پیش آمدگی ها و ضوابط آن ها

 • انواع پیش آمدگی های ساختمان
 • شرایط ایجاد پیش آمدگی در معابر عمومی
 • شرایط ایجاد پیش آمدگی در داخل محدوده مالکیت

بخش هجدهم – فضاهای مشاع و تأسیسات

 • فضاهای مشاع
 • فضای بازی کودکان
 • فضای استخر و دیگر امکانات ورزشی
 • فضای اقامت سرایدار
 • فضای آبدارخانه
 • فضای انباری، الزامات و ابعاد
 • فضای تأسیسات و الزامات آن
 • حداقل ابعاد فضای تاسیسات
 • نکات بسیار مهم و حیاتی در مورد راهروها

بخش نوزدهم – الزامات ویژه معلولین عزیز

 • ضوابط معلولین
 • ضوابط معلول شامل چه موارد و فضاهایی می شود؟
 • مبنای اندازه ها در ضوابط معلولین
 • الزامات ورودی (دارای دسترس معلولین)
 • الزامات پله دسترس معلولین (تأکیدات)
 • سطح مورد نیاز برای گردش و عرض راهرو ویژه معلولین
 • شیبراه ویژه معلولین و زمان استفاده از آن
 • ابعاد الزامی سطح شیبدار (ویژه معلولین)
 • میزان شیب سطوح شیبراه ویژه معلولین
 • فرمول محاسبه طول شیبراه ویژه معلولین
 • میله های دستگرد و الزامات آنها
 • آسانسور ویژه معلولین
 • بالابر معلولین (جک معلولین)
 • ابعاد جک معلول
 • الزامات جک معلول
 • تعداد و ابعاد الزامی پارک معلولین
 • حداقل ابعاد فضای پارک خودرو (ویژه معلولین)
 • الزامات و ابعاد فضاهای بهداشتی ویژه معلولین
 • الزامات اتاق خواب ویژه معلولین
 • آشپزخانه ویژه واحد مسکونی معلولین
 • فضای انباری ویژه واحد مسکونی معلولین
 • جهت باز شدن درب ها (تاکید بر دسترس معلولین)

بخش بیستم – الزامات امدادرسانی

 • امنیت در برابر سوانح – امداد رسانی
 • الزامات بازشوی امداد رسانی
 • ابعاد جایگاه امداد رسانی
 • جانمایی جایگاه امداد رسانی در پلاک های مختلف ساختمانی
 • دسترسی به جایگاه امدادرسانی در ساختمان های چند واحدی

بخش بیست و یکم – شیب بندی بام ، اصول و الزامات آن

 • پلان بام (شیب بندی بام) و جزئیات آن
 • ترسیم دورچین یا همان جان پناه (داکت، پاسیو، بام و خرپشته)
 • الزامات شیب بندی بام – تعداد آبروها
 • الزامات شیب بندی بام – پیدا کردن مکان آبروها
 • الزامات شیب بندی بام – نهایی کردن مکان آبروها
 • اصول شیب بندی بام – الزامات کروم بندی بام
 • اصول شیب بندی بام – ترسیم کروم بندی بام
 • اصول شیب بندی بام – شیب بندی و کدگذاری بام

مبانی معماری، ایده پردازی، کانسپت و پاسخ های معمارانه

چالش های طراحی و پاسخ های معمارانه

نقشه کشی_نقشه خوانی و مقررا ت ملی ساختمان

چالش های طراحی و پاسخ‌های معمارانه

1- جهت گیری ساختمان

2- جانمایی فضاها،  تامین نور و تهویه طبیعی

3- حریم خصوصی و گرمای نامطلوب

4- سایه‌اندازی‌ ساختمان ها

5- آلودگی صوتی

6- دسترسی و ورودی ها

7 –  مکان‌یابی مناسب برای قرارگیری حجم

8-  ایده (IDEA) و کانسپت (CONCEPT) و تعاریف آن‌ها

نقشه کشی و نقشه خوانی معماری ( فاز 1 و فاز 2 طراحی)

 • انواع پلان‌ها و نقشه‌های اجرایی
 • تعریف پلان
 • مقیاس و تعریف درست آن
 • نماد نمایشی مقیاس و روش صحیح خواندن آن
 • روش‌های تبدیل مقیاس
 • تبدیل اندازه‌ واقعی به مقیاس مدنظر بر روی کاغذ
 • تبدیل مقیاس نقشه‌ روی کاغذ (ترسیم‌شده) به‌اندازه‌ی واقعی (روی زمین)
 • پیدا کردن مقیاس یک نقشه
 • روش صحیح نوشتن عنوان پروژه
 • جدول مشخصات نقشه
 • نمونه‌های موردی از انواع پلان‌های معماری
 • پلان موقعیت یا همان سایت پلان
 • لکه پلان
 • پلان یک‌خطه (پلان اتود)
 • پلان طبقات
 • نماد کد ارتفاعی در پلان‌های طبقات
 • پلان بام
 • پلان شیب بندی بام
 • نما
 • برش (مقطع طولی یا عرضی)
 • نماد خط برش در پلان
 • نماد کد ارتفاعی در نقشه‌های نما و برش از ساختمان
 • پلان اندازه‌گذاری
 • اندازه‌گذاری داخلی
 • انواع خطوط برای ترسیم پلان و معنای کاربردی آن‌ها
 • خط زمین (خط ممتد ضخیم)
 • خط ممتد (پررنگ)
 • خط‌چین
 • خط نقطه‌ی ضخیم
 • خط دستی
 • نماد ترسیم دیوار در پلان‌ها
 • ترسیم نازک‌کاری در پلان
 • نماد ترسیم پنجره‌ها در پلان و برش
 • نماد ترسیم درب‌ها در پلان و برش
 • نماد ترسیم درگاهی
 • نماد ترسیم آستانه
 • پلان جزئیات اجرایی (دیتیل ها) و بزرگنمایی
 • نمادِ مرجع بزرگنمایی
 • نمادِ مرجع جزئیات (دیتیل ها)
 • نماد قرنیز روی دیوار (دربرش و نما)
 • نماد تیپ بندی درها و پنجره‌ها
 • نماد لوازم آشپزخانه و بخش خانه‌داری
 • معرفی فضاها و حروف اختصاری (در نقشه‌های مسکونی)
 • روش‌های نام‌گذاری فضاها در نقشه‌ها
 • نماد جایگاه و ورودی خودرو در پارکینگ
 • نمایش بالکن و تراس در پلان و مقطع
 • نماد ووید (Void) در پلان
 • نماد سقف کاذب در پلان و مقطع
 • علامت شمال

3dArtist , طراح دکوراسیون داخلی , مدیر سایت سی جی مدل , ارشد معماری ,مدرس نرم افزار فتوشاپ  و فلش  .

دارای مدارک بین المللی سطح حرفه ای  فتوشاپ و تری دی مکس از کانادا و دانشگاه آکسفورد و نوبل آلمان .

توضیحات تکمیلی

توضیحات

نویسنده: مهندس امیرحسین جعفرپناه
نوع چاپ: تمامی رنگی

نظرسنجی مشتریان

5 ستاره ها 0 0 %
4 ستاره ها 0 0 %
3 ستاره ها 0 0 %
2 ستاره ها 0 0 %
1 ستاره ها 0 0 %

نظرات

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفری باشید که نظرتان را میگیرد “کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی چاپ هشتم”

از یکی نوع فایل مجاز استفاده کنید: jpg,png.

  شما شاید این را هم دوست داشته باشید