کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی چاپ نهم

ارسال در تاریخ : ۹۷/۱۰/۱۹      تعداد بازدید : 4900

کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی چاپ نهم

تعداد صفحات:408 صفحه

نویسنده: مهندس امیرحسین جعفرپناه 

 

 

 

 

549,000 تومان

مقایسه محصول

توضیحات

کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی

چاپ نهم

 

بخش اول: چالشهای طراحی و پاسخهای معمارانه

 • 3 اصل پایه و اساسی در طراحی
 • تعریف چالش طراحی و پاسخ های معمارانه
 • نقشه کشی، نقشه خوانی و مقررات ملی ساختمان
 • چالش های طراحی و پاس خهای معمارانه
 • جهت گیری ساختمان
 • جانمایی فضاها، تأمین نور و تهویه طبیعی
 • حریم خصوصی و گرمای نامطلوب
 • سایه انداز ی ساختمان ها
 • آلودگی صوتی
 • دسترسی و ورودی ها
 • مکا نیابی مناسب برای قرارگیری حجم
 • ایده، کانسپت و تعاریف آ نها
 • نقشه کشی و نقشه خوانی معماری

بخش دوم: زبان نقشه کشی و نقشه خوانی معماری

 • نقشه کشی و نقشه خوانی معماری
 • انواع پلان‌ها و نقشه‌های اجرایی
 • پلان
 • مقیاس و تعریف درست آن
 • نماد نمایشی مقیاس
 • روش‌های تبدیل مقیاس
 • تبدیل اندازه‌ واقعی به مقیاس مدنظر بر روی کاغذ
 • تبدیل مقیاس نقشه‌ روی کاغذ (ترسیم شده) به‌اندازه‌ی واقعی (روی زمین)
 • پیدا کردن مقیاس یک نقشه
 • روش صحیح نوشتن عنوان پروژه
 • جدول مشخصات نقشه
 • نمونه‌های موردی از انواع پلان‌های معماری
 • پلان موقعیت یا همان سایت پلان
 • لکه پلان
 • پلان یک‌خطه (پلان اتود)
 • پلان طبقات
 • نماد کد ارتفاعی در پلان‌های طبقات
 • پلان بام
 • پلان شیب بندی بام
 • نما
 • برش (مقطع طولی یا عرضی)
 • نماد خط برش در پلان
 • نماد کد ارتفاعی در نقشه‌های نما و برش از ساختمان
 • پلان اندازه‌گذاری
 • 1)  اندازه گذاری خارجی
 • 2) اندازه‌گذاری داخلی
 • انواع خطوط برای ترسیم پلان و معنای کاربردی آن‌ها
 • خط زمین (خط ممتد ضخیم)
 • خط ممتد (پررنگ)
 • خط‌چین
 • خط نقطه‌ی ضخیم
 • خط دستی
 • نماد ترسیم دیوار در پلان‌ها
 • ترسیم نازک‌کاری در پلان
 • نماد ترسیم پنجره‌ها در پلان و برش
 • نماد ترسیم درب‌ها در پلان و برش
 • درگاهی
 • نماد ترسیم آستانه
 • پلان جزئیات اجرایی (دیتیل ها) و بزرگنمایی
 • نمادِ مرجع بزرگنمایی
 • نمادِ مرجع جزئیات (دیتیل ها)
 • نماد قرنیز روی دیوار (دربرش و نما)
 • نماد تیپ بندی درها و پنجره‌ها
 • نماد لوازم آشپزخانه و بخش خانه‌داری
 • معرفی فضاها و حروف اختصاری (در نقشه‌های مسکونی)
 • روش‌های نام‌گذاری فضاها در نقشه‌ها
 • نماد جایگاه و ورودی خودرو در پارکینگ
 • نمایش بالکن و تراس در پلان و مقطع
 • نماد ووید (Void) در پلان
 • نماد سقف کاذب در پلان و مقطع
 • نماد شمال
 • بخش سوم: گروه بندی ساختمان و الزامات آن

  • اصطلاحات و تعابیر پرکاربرد (بخش 1)
  • اصطلاحات و تعابیر پرکاربرد (بخش 2)
  • اصطلاحات و تعابیر پرکاربرد (بخش 3)
  • گام های اولیه
  • شناخت جهت قرارگیری ساختمان ها ( نوع پلاک)
  • جهت گیری (پلاک) ساختمان های دو نبش (جهت گیری ترکیبی)
  • حالت های غلط انداز زمین
  • سطح اشغال و درصد مجاز ساخت و ساز
  • تراکم مجاز و تعداد طبقات
  • گروه بندی کلی ساختمان ها بر اساس موقعیت قرارگیری
  • گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و نحوه ی قرارگیری در زمین
  • تعریف ارتفاع ساختمان و تراز مبنا
  • مبنای محاسبه‌ ارتفاع ساختمان‌ها
  • تفاوت کد ارتفاعی با عدد اختلاف ارتفاع
  • ارتفاع مجاز ساختمان در گروه‌های ساختمانی
  • مجرای خارجی نور و هوا
  • تشخیص گروه بندی ساختمان از نظر اساتید و دفتر مقررات ملی
  • مبنای محاسبه تعداد طبقات
  • محاسبه ارتفاع و تعداد طبقات در ساختمان های دارای میان طبقه
  • شمارش طبقات
  • درک کلی از نحوه محاسبه طول عمودی (ارتفاع) ساختمان
  • ارتفاع ساختمان در آزمون طراحی و پروژه های اجرایی
  • ارتفاع ساختمان  در آزمون تیرماه  1401
  • ارتفاع ساختمان  در آزمون مرداد 1400
  • صفر پروژه (تراز مبنا) در آزمون مهر 1399
  • رفع ابهام تراز متوسط در آزمون مهر 1399
  • الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان
  • ارتفاع ساختمان در آزمون مهر (شهریور) 1399
  • ارتفاع ساختمان در آزمون مهر 1398
  • ارتفاع ساختمان در آزمون در آزمون بهمن 1397
  • ارتفاع ساختمان در آزمون اردیبهشت 1397
  • ارتفاع ساختمان در آزمون مهر 1396
  • درز انقطاع و تعریف آن
  • تعیین جداره قرارگیری درز انقطاع
  • مبنای محاسبه درز انقطاع و فرمول آن
  • مثال برای موضوع درز انقطاع
 • بخش چهارم: الزامات پارکینگ و توقفگاه ها

  • تعریف توقفگاه و انواع آن
  • گروه بندی توقفگاه ها یا همان پارکینگ ها بر اساس تعداد ظرفیت
  • 1) تعیین مکان و تعداد درب ورودی سواره
  • 2) ارتفاعِ آزادِ دربِ پارکینگ
  • 3) حداقل پهنای معبر ورودی و شیبراه در توقفگاه ها
  • رفع ابهام) فضای گردش بعد از درب ورودی سواره
  • 4) ارتفاع مجاز کف تا زیر سقف در پارکینگ
  • 5) ابعاد لازم برای تردد خودروها در پارکینگ
  • 7) ابعادلازم برای محل پارک خودروها
  • 9)  پارکِ طولی و پشت سرهم
  • 10) پارک مزاحم
  • 11) تفکیک فضای عبور ماشین از عابرین پیاده در پارکینگ
  • 12) نکات بسیار مهم در طراحی  پارکینگ ها مطابق با مبحث 4

  بخش پنجم: الزامات شیبراه و فرمول های محاسباتی

  • تعریف واژه ” تصرف های مسکونی” و گروه های ” م “
  • تعریف واژه ” تصرف های مسکونی” و گروه های ” م “
  • تعریف راه خروج و بخش های تشکیل دهنده آن
  • تعداد پلکان خروج (پلکان ایمن شده در داخل بنا)
  • تعداد راه های خروج در پارکینگ ها
  • فاصله دو راه خروج از هم
  • حداکثر فاصله نقاط داخل اتاق ها تا راهروی دسترس خروج
  • تخلیه خروج
  • در و پنجره آتش و الزامات آنها
  • نوع و جهت بازشدن درب های خروج
  • حداقل پهنای لازم برای راهروهای داخلی و خارجی و مشترک
  • ورود مستقیم واحد ها به راه پله
  • ترسیم فنی و نمایش بحث حریق و راه خروج

  بخش ششم: ضوابط حریق و خروج

  • تعریف واژه ” تصرف های مسکونی” و گروه های ” م “
  • تعریف راه خروج و بخش های تشکیل دهنده آنها
  • تعداد پلکان خروج )پلکان ایمن شده در داخل بنا
  • تعداد پلکان خارجی خروج )پلکان فرار- خارج از بنا(
  • تعداد راه های خروج در پارکینگ ها
  • عدم وجود راه خروج دوم = کسر نمره
  • فاصله دو راه خروج از هم
  • فاصله نقاط داخل اتاق ها تا راهروی
  • دسترس خروج
  • تخلیه خروج
  • در و پنجره آتش و الزامات آنها
  • نوع و جهت بازشدن درب های خروج
  • حداقل پهنای لازم برای راهروها
  • نوع ارتباط واحد مسکونی با راه پله
  • ترسیم فنی و نمایش بحث حریق و راه خروج

  بخش هفتم: پلکان و الزامات آن

  • طراحی پله و شناخت جزئیات آن
  • انواع پلکان از نظر ظاهر
  1. پلکان مستقیم – پلکان یک طرفه
  2. پلکان ال شکل
  3. پلکان دو طرفه با 2 بازو و پاگرد ½ گردش
  4. پلکان دو طرفه با 3 بازو و پاگرد و ½ گردش
  5. پله دو طرفه با 3 و 4 بازو
  6. پلکان 3 طرفه
  7. پلکان 4 چهار طرفه
  8. پلکان قوسی ( پلکان گرد با چشم پله باز )
  9. پلکان مارپیج (پله پیج ستون دار)
  10. پلکان های ½ و ¼ گردش بدون پاگرد
  11. پلکان طرح قیچی
  • اصطلاحات پرکاربرد – دستگاه پله
  • قوانین طراحی پله – عرض مفید پله ها و چشم پله
  • عرض و شعاع پاگرد
  • الزامات تعیین شده برای عرض و شعاع پاگرد
  • سازه پله و شانه گیر شدن تیرها
  • 3 راه حل برای رفع شانه گیری تیرها
  • ستون گذاری دستگاه پله – عناصر سازه ای
  • ستون گذاری دستگاه پله – نمایش اختلال توسط تیر پاگرد میانی
  • ستون گذاری دستگاه پله – حالت های غلط ستون گذاری
  • ستون گذاری دستگاه پله – حالت های صحیح ستون گذاری
  • صحیح ترین حالت های پیشنهادی برای ستون گذاری دستگاه پله
  • ابعاد الزامی پله – ارتفاع، عمق و تعداد پله ها
  • تاکیدات در محاسبه تعداد پله ها
  • رواداری در ارتفاع پله ها
  • ارتفاع هر بازوی پله!!
  • ارتفاع غیر سرگیر پله
  • حداکثر ارتفاع بین دو تراز افقی
  • شمارش و شماره گذاری پله ها
  • پیشانی پله و نحوه نمایش آن روی کف پله ها
  • ترسیم فنی پلکان و راه خروج
  • 1)  نقطه شروع + خط مسیرحرکتی پله
  • 2) نمایش خط مسیر پله در پلکان های دارای سه و چهار بازو
  • 3) خط برش پله (Cut Line)
  • 4) کات لاین (خط برش برش پله) در پلان
  • 5) تعیین مکان دقیق خط برش پله
  • 6) نمایش و ترسیم صحیح خط برش پله در پلان ها
  • 7)  کدهای ارتفاعی کف طبقه و پاگردها
  • 8)  تعیین نوع جدارهای دستگاه پله
  • ترسیم فنی پله – تعیین نوع درب خروج
  • نرده و حفاظ در دستگاه پله
  • اتاقک خرپشته و راه پله
  • مکان پیشنهادی برای قرارگیری دستگاه پله در پلان
  • استقرار دستگاه در یک سوم طولی یا عرضی پلان
  • استقرار در یکی از چهار گوشه سایت پلان
  • استقرار در وسط مرکز پلان
  • استقرار در وسط پلان، چسبیده به جدارهای سایت

  بخش هشتم: آسانسور و الزامات آن

  • آسانسور و الزامات آن
  • در طراحی کدام ساختمانها، باید آسانسور در تعبیه گردد؟
  • تعداد آسانسورهای لازم برای هر ساختمان و انواع آن
  • طبقه بندی آسانسورها از نظر ظرفیت و نوع مسافر
  • انواع آسانسور، مزایا و معایب آنها
  • اجزا تشکیل دهنده آسانسور (تعریف و ابعاد)
  • کابین و درب آسانسور
  • ابعاد کابین آسانسورها و درب های آن
  • چاه و چاهک آسانسور
  • ابعاد چاه و چاهک در آسانسورهای کششی و هیدرولیک
  • موتورخانه و  بالاسری (ویژه آسانسورهای کششی)
  • نمایش موتورخانه و چاه آسانسور
  • در پلان بام و شیب بندی
  • آسانسور هیدرولیک
  • ابعاد موتورخانه (ویژه آسانسورهای هیدرولیک)
  • حداقل ارتفاع حرکتی آسانسورهای تک درب و دو درب
  • نکته ویژه آزمون طراحی
  • حداقل ابعاد راهرو و لابی ویژه آسانسور
  • حداقل عمق راهرو برای آسانسور تک و دستگاه پله
  • حداقل عمق راهرو برای آسانسورهای گروهی
  • حالت های صحیح قرارگیری آسانسور در کنار قفسه پله
  • الزامات حریق – آسانسور

  بخش نهم: الزامات فضاهای عمومی (1)

  • دسته بندی کلی فضاها در یک ساختمان
  • اصول کلی طراحی و جانمایی فضاها
  • جهت گیری فضاهای مسکونی و اولویت بندی نورها
  • الزامات فضای ورودی ساختمان – (فضای بین معبر و ورودی اصلی طبقه)
  • لابی اصلی ساختمان
  • میان طبقه (از تعریف تا الزامات)
  • مساحت میان طبقه
  • الزامات طراحی فضای اشتغال (تجاری)
  • طراحی بر روی سقف تجاری
  • شروط طراحی بر روی سقف طبقه همکف

  بخش دهم: الزامات فضاهای عمومی (2)

  • الزامات فضاهای داخلی و خارجی واحدهای مسکونی
  • روند طراحی و آموزشی الزامات واحدهای مسکونی
  • دسته بندی واحدهای مسکونی و مساحت آنها
  • ابعاد درب ورودی اصلی – درب واحد مسکونی
  • تاثیر اقلیم در بخش ورودی تصرف مسکونی
  • الزامات فضای ورودی واحد مسکونی – بعد از درب ورودی واحد
  • الزامات توالت یا همان مستراح
  • دسترسی و جانمایی توالت
  • حداقل پهنای لازم برای راهروهای داخلی و خارجی و مشترک
  • فضاهای اقامتی و الزامات آنها
  • ابعاد حداقلی فضاهای اقامتی (اتاق خواب)
  • ابعاد کمدهای ثابت
  • ابعاد و الزامات فضای نشیمن (اقامتی)
  • مبلمان فضاها (اقامتی ها)
  • ارتباط و دسترسی به اتاق های مستقل
  • ارتفاع فضاها (ورودی، اقامتی و آزاد و…)
  • ابعاد پنجره در فضاهای اقامتی
  • تهویه طبیعی پارکینگ و سطح نورگذر آن
  • سقف های نورگذر
  • O.K.B پنجره (دست انداز یا همان جان پناه)
  • الزامات طراحی حمام
  • جانمایی حمام در پلان
  • ارتفاع کف تا زیر سقف در فضاهای بهداشتی
  • نورگیری و تهویه فضاهای بهداشتی
  • فضای آشپزخانه از تعریف تا الزامات
  • حداقل مساحت و الزامات آشپزخانه های  باز (اوپن)
  • حداقل مساحت و الزامات آشپزخانه های مستقل
  • حداقل مساحت و الزامات آشپزخانه های دیواری
  • تعیین نوع آشپزخانه براساس متراژ واحد مسکونی
  • حداکثر عمق نورگیری برای آشپزخانه ها
  • مثلث کار آشپزخانه و مکان عناصر اصلی آشپزخانه
  • داکت چیست؟
  • نماد ترسیمی داکت در پلان طبقات
  • جانمایی و دسته بندی داکت ها
  • ابعاد پیشنهادی داکت ها و مکان شروع و پایان آنها
  • تغییر مسیر داکت های فاضلاب
  • الزامات ترسیمی داکت  تهویه در ترسیم مقطع (بام)
  • نکات ستون گذاری و تاثیر آنها بر داکت
  • الزامات واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 75 متر مربع
  • الزامات واحدهای مسکونی با مساحت 75 مترمربع و بیشتر

  بخش یازدهم: فضاهای باز و نیمه باز و الزامات آنها

  • فضاهای باز و نیمه باز و الزامات آنها
  • فضاهای باز و نیمه باز
  • شروط جانمایی نورگیرها
  • حیاط بیرونی، تعریف و الزامات
  • حیاط خلوت
  • حداقل ابعاد حیاط خلوت
  • پاسیو (فضای باز – حیاط داخلی)
  • تفاوت پاسیو و حیاط خلوت
  • حداکثر عمق نورگیری فضاها
  • کاربرد عمق نورگیری
  • تعیین مکان تقریبی پاسیو
  • فاکتورهای تغییر دهنده ابعاد پاسیو
  • حداقل مساحت پاسیو
  • ابعاد پاسیو – تأمین نور برای فضاهایِ اصلی و فرعی
  • ابعاد پاسیو – تأمین نور دو فضای فرعی
  • ابعاد پاسیو – تأمین نور یک فضای اصلی
  • ابعاد پاسیو – تأمین نور یک فضای فرعی
  • فاصله پنجره های همجوار در یک پاسیو
  • پیشروی  در پاسیو
  • ستون گذاری پاسیو
  • فرم ظاهری پاسیو در طبقات
  • پاسیو و نوردهی به پارکینگ
  • پوشش پاسیو
  • ترسیم فنی پاسیو در پلان بام و طبقات
  • گودال باغچه (فضای باز – حیاط داخلی)
  • حیاط مرکزی (فضای باز – حیاط داخلی)
  • حریم فضای باز نسبت به معبر عمومی
  • فضاهای نیمه باز
  • بالکن (فضای نیمه باز)
  • بالکن کم عرض (فضای نیمه باز)
  • مهتابی یا تراس (فضای نیمه باز)
  • ایوان (فضای نیمه باز)
  • عمق (عرض) ایوان

  بخش دوازدهم: پیش آمدگی ها و الزامات آن

  • پیش آمدگی ها و الزامات آن
  • انواع پیش آمدگی های ساختمان
  • الزامات پیش آمدگی در معابر عمومی
  • شرایط ایجاد پیش آمدگی در داخل محدوده مالکیت
  • پیش آمدگی زیر زمین
  • ضوابط پخی در گذر

  بخش سیزدهم: فضاهای مشاع، تاسیسات و الزامات آن

  • فضاهای مشاع
  • فضای بازی کودکان
  • فضای استخر و دیگر امکانات ورزشی
  • فضای اقامت سرایدار
  • فضای آبدارخانه
  • فضای انباری، الزامات و ابعاد
  • فضای تأسیسات و الزامات آن
  • حداقل ابعاد فضای تاسیسات
  • توصیه های طراحی فضای تاسیسات

  بخش چهاردهم: ضوابط معلولین

  • ضوابط معلول شامل چه موارد و فضاهایی می شود؟
  • مبنای اندازه ها در ضوابط معلولین
  • الزامات ورودی (دارای دسترس معلولین)
  • الزامات پله دسترس معلولین (تأکیدات)
  • سطح مورد نیاز برای گردش و عرض راهرو ویژه معلولین
  • شیبراه ویژه معلولین و زمان استفاده از آن
  • ابعاد الزامات سطح شیبدار (ویژه معلولین)
  • میزان شیب رمپ، ویژه معلولین
  • محاسبه طول شیبراه ویژه معلولین + حل مسئله
  • میله های دستگرد و الزامات آنها
  • آسانسور ویژه معلولین
  • بالابر معلولین (جک معلولین)
  • ابعاد جک معلول
  • الزامات جک معلول – جانمایی و دسترسی
  • تعداد و ابعاد الزامی توقفگاه معلولین
  • حداقل ابعاد فضای پارک خودرو (ویژه معلولین)
  • مبنای اندازه های تعیین شده برای توقفگاه ویژه معلولین
  • الزامات و ابعاد فضاهای بهداشتی ویژه معلولین
  • الزامات اتاق خواب ویژه معلولین
  • الزامات آشپزخانه واحد مسکونی ویژه معلولین
  • فضای انباری واحد مسکونی ویژه معلولین
  • جهت باز شدن درب ها (تاکید بر دسترس معلولین)

  بخش پانزدهم: امنیت در برابر سوانح – امدادرسانی

  • امنیت در برابر سوانح – امداد رسانی
  • امنیت در برابر سوانح – امداد رسانی
  • الزامات بازشوی امداد رسانی
  • طول و عرض جایگاه امداد رسانی در گروه های ساختمانی
  • جانمایی جایگاه امداد رسانی در پلاک های مختلف ساختمانی
  • دسترسی به جایگاه امدادرسانی در ساختمان های چند واحدی و عرض آن

  بخش شانزدهم: الزامات طراحی سازه و شیب بندی آن

  • سازه ساختمان (ویژه آزمون و پروژه های اجرایی)
  • شما حق تعیین سازه را ندارید!!!
  • ابعاد ستون و دهانه ها در سازه ساختمان
  • نمادهای ترسیمی ستون ها در پلان
  • شروع ستون گذاری در پلان
  • اصول صحیح ستون گذاری  در پلان
  • حالت های کلی ستون گذاری، آکس بندی
  • کنسول شدن سقف در ستون گذاری (ورودی و رمپ)
  • ستون گذاری در زمین های پخ دار
  • ستون گذاری پیشنهادی پله، رمپ و پاسیو
  • ستون گذاری خارج از محور
  • تیر ریزی در تراز های مختلف
  • صحیح ترین ستون گذاری و تیر ریزی
  • پلان آکس بندی و ستون گذاری
  • پلان بام (شیب بندی بام) و جزئیات آن
  • ترسیم دورچین یا همان جان پناه (داکت، پاسیو، بام و خرپشته)
  • الزامات شیب بندی بام – آبرو ها (تعداد و محدوده)
  • الزامات شیب بندی بام – پیدا کردن مکان آبروها
  • الزامات شیب بندی بام – نهایی کردن مکان آبروها
  • اصول شیب بندی بام – الزامات کروم بندی بام
  • اصول شیب بندی بام – ترسیم کروم ها
  • اصول شیب بندی بام –کدگذاری ابتدا و انتهای کروم ها

3dArtist , طراح دکوراسیون داخلی , مدیر سایت سی جی مدل , ارشد معماری ,مدرس نرم افزار فتوشاپ  و فلش  .

دارای مدارک بین المللی سطح حرفه ای  فتوشاپ و تری دی مکس از کانادا و دانشگاه آکسفورد و نوبل آلمان .

توضیحات تکمیلی

توضیحات

نویسنده: مهندس امیرحسین جعفرپناه
نوع چاپ: تمامی رنگی

نظرسنجی مشتریان

5 ستاره ها 0 0 %
4 ستاره ها 0 0 %
3 ستاره ها 0 0 %
2 ستاره ها 0 0 %
1 ستاره ها 0 0 %

نظرات

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین نفری باشید که نظرتان را میگیرد “کتاب آموزشی طراحی و ضوابط و نقشه خوانی چاپ نهم”

از یکی نوع فایل مجاز استفاده کنید: jpg,png.

  شما شاید این را هم دوست داشته باشید